قسمت سوم: جبهه شرقی

تیزر قسمت سوم: جبهه شرقی

درحالی که آمریکا و شوروی در اروپا مشغول دعوا بر سر برلین بودند، یکی از بزرگترین کشور‌های جهان، پس از انقلابی موفق در حال پیوست به جبهه کمونیست ها بود! ترس آمریکایی ها از پخش شدن این ایدئولوژی در دیگر کشور‌های شرقی، دست‌یابی شوروی به بمب اتم و همچنین وقوع درگیری در برلین باعث شد ترومن و دولتش با تمرکز بر روی افزایش توان نظامی آمریکا، نقش پلیس منطقه را بر عهده بگیرند تا با تمام قوا از بازار آزاد دفاع کنند. اما با شروع جنگ‌های داخلی در کره، این نقش به چالش کشیده شد!

کمونیسم و سرمایه‌داری برای اولین بار به شکل مستقیم وارد جنگ شده بودند و هیچکدام از دو ابرقدرت قصد نداشتند تا این بازی را واگذار کنند. آمریکا اکنون می‌بایست توجهش را از برلین به شرق جلب می‌کرد و با چین، کشور قدرتمند دیگر که اکنون به لیست دشمنانش اضافه شده بود رو‌به‌رو می‌شد. ولی آمریکا نمی خواست به تنهایی وارد این بازی شود، پس تلاش کرد تا با کمک دیگر کشور‌های دوست، اتحاد جهانی را برای کمونیسم تشکیل دهد! اتحادی که در جبهه شرقی وارد عمل می‌شد …

  • مائو
  • تست اتمی شوروی
  • ارتش سازمان ملل
  • جنگ داخلی کره
  • رییس جمهور جدید آمریکا