قسمت دوم: استراتژی ترس

تیزر قسمت دوم: استراتژی ترس

شکل‌گیری اتحاد جماهیر شوروی به ابتدای قرن ۲۰ و انقلاب روسیه‌ برمی‌گردد. مردمانی که از زورگویی تزار‌ خسته شده بودند و با شعاری ساده به خیابان‌ها آمدند تا از حق خود دفاع کنند.

صلح / نان / زمین

ولادمیر لنین با کمک این سه کلمه انقلابی را راه انداخت که به پایان امپراطوری روسیه و شکل‌گیری شوروی ختم شد. کشوری که خیلی زود و با کمک یکی از قدرتمندترین ارتش ‌ها به ابر قدرتی جهانی تبدیل شد و توانست نازی‌ها را عقب رانده و در نهایت پایتخت آن‌ها را تصرف کند.

اما با وجود قرارگیری برلین در خاک تحت کنترل شوروی، این شهر توسط چهار قدرت و به شکل مشترک اداره می‌شد و با ظهور مشکلات بنیادین بین شرق و غرب، برلین به اولین نقطه برای درگیری غیرمستقیم شوروی و آمریکا تبدیل شد!

شوروی خیلی زود فهمید که می‌تواند از موقعیت جغرافیایی برلین به نفع خود استفاده کند و بلوف اتمی غربی ها را پاسخ دهد ولی بلوف استالین در این منطقه باعث شکل‌گیری بحرانی شد که می‌توانست آغاز کننده جنگ جهانی سوم باشد …

  • انقلاب روسیه
  • ارتش سرخ
  • بحران ایران
  • نقشه برلین
  • کمک‌رسانی هوایی برلین