قسمت صفر: پروژه منهتن

تیزر قسمت صفر: پروژه منهتن

در سال ۱۹۳۸، در حالی که حزب نازی‌ها قدرت را در آلمان به دست گرفته بود و احتمال وقوع جنگ روز به روز بیشتر می‌شد، این کشور در حال کار بر روی پروژه‌ای مخفیانه بود. پروژه‌ای که در صورت موفقیت به ساخت قدرتمند‌ترین سلاح جهان ختم می‌شد!

دانشمندان آلمانی در حال اثبات تئوری‌ای بودند که نشان می‌داد با شکافتن اتم می‌توان انرژی فراوانی را آزاد و با درهم شکستن تعداد زیادی از آن‌ها اثری زنجیره ای برای استفاده در یک سلاح استفاده کرد! سیلارد، فیزیکدانی که یکی از پایه‌گذاران تئوری انرژی هسته‌ای بود و از وجود چنین سلاحی در دست آلمانی‌ها می‌ترسید تصمیم گرفت برای کمک به دولت آمریکا مراجعه کند!

سیلارد و انیشتین در نامه‌ای از فرانکلین روزولت درخواست کرند تا هرچه زودتر برنامه هسته‌ای متفقین را آغاز و آلمانی ها را در دستیابی به سلاح هسته‌ای شکست بدهند و بدین ترتیب پروژه منهتن با هدف دستیابی به ساخت اولین سلاح هسته‌ای به شکل مخفیانه و با همکاری دانشمندان بین‌المللی آغاز شد…

اما با مرگ روزولت، شکست آلمانی‌ها و طولانی شدن جنگ آمریکا با ژاپن سرنوشت پروژه منهتن و سلاحی که قرار بود مسیر تاریخ را عوض کند در دستان نخست وزیر او هری ترومن قرار گرفت!

  • نامه سیلارد انیشتین
  • اعضای پروژه منهتن
  • اولین بمب اتم
  • هیروشیما